Antall gjennomførte frivillige kartleggingsprøver på 1.-4. trinn i 2014.

Ledelsen/Del II

PRØVING=
UTVIKLING

Ledelsen

Jeg er optimist på vegne av norsk barnehage og skole, og jeg tror vi vil se en positiv utvikling framover. Det er mulig å snu dårlige resultater, og vi må formidle de positive erfaringene slik at flere lykkes.

Direktør
Petter Skarheim

Vi kan ikke nå våre mål uten god kommunikasjon i alle kanaler. Vi skal være lyttende og fange opp hva ansatte i barnehagen, elever, lærere og ledere mener om virkemidler og utfordringer. Vi skal være klare og tydelige i vår dialog med sektorene.

Kommunikasjonsdirektør
Helge Lund

Flere og flere voksne har rett til og behov for grunnskole og videregående opplæring. Denne gruppen er en viktig ressurs for samfunnet, og vi må legge til rette for en god kvalitet i voksenopplæringen.

Stabsdirektør

Voksenopplæring

Dag Johnsen

Barn og elever skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de opplever mestring og bidrar til fellesskapet. Nøkkelen til å heve læringskvaliteten går gjennom samarbeid og dialog med barnehagesektoren og skolesektoren.

Divisjonsdirektør

Innhold og utvikling

Erik Bolstad Pettersen

Kvalitetsutviklingen i barnehage og skole avhenger av at vi har god kjennskap til utfordringer og styrker. Kunnskapsgrunnlaget vårt øker fra år til år. Dette sikrer at vi velger de riktige virkemidlene slik at sektorene kan løse sine utfordringer på en god måte.

Divisjonsdirektør

Analyse og vurdering

Kjersti Flåten

Alle barn og unge har rett til en trygg og likeverdig opplæring av høy kvalitet. Vi utvikler og formidler sektoren sitt regelverk og kontrollerer at det blir etterlevd. Vi jobber for at barnehagebarn, skoleelever og lærlinger skal bli møtt med tillit, respekt og krav.

Divisjonsdirektør

Regelverk og finansiering

Annemarie Bechmann Hansen

Viktige oppgaver som gjennomføring av eksamen og nasjonale prøver er avhengig av gode og stabile systemer. Alle våre IT-tjenester skal ta utgangspunkt i brukerens behov og framstå som relevante og brukervennlige.

Divisjonsdirektør

Styring og administrasjon

Finn Skogum

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Getty Images

Design, redaksjonell rådgivning og utvikling
Dinamo

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Hauglid
Anne Kristine Larsen
Hallvard Thorsen
Line Mork
Marit Helen Bakken 
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen