Et utvalg av våre utgivelser i 2014/Del VI

MOTIVASJON=
UTVIKLING

Et utvalg av våre utgivelser i 2014

Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av ­barnehager og grunnopplæringen i Norge.

Statistikknotater er en serie som presenterer ­aktuell statistikk og analyse om aktuelle problemstillinger. I 2014 utga vi titler som dekket blant annet disse temaene:

  • Hvor mange studiepoeng har lærerne i fagene de underviser i?
  • Hva gjør de som ikke fikk læreplass?
  • Hva kjennetegner elever som lykkes?
  • Hvordan varierer kommunenes utgifter til barnehager?

«Forskning viser...» er en artikkelserie fra Utdanningsdirektoratet som presenterer aktuell forskning på grunnskole, videregående opplæring og barnehager.

Årsrapporten gir deg et bilde av vårt bidrag til å skape en bedre barnehage og en bedre opplæring for barn, unge og voksne.

Publikasjon, forside: Udir barnehagemagasinet 2014

Udir barnehagemagasinet 2014

magasinet.udir.no/barnehage

Et magasin om kompetanseutvikling i barnehagen. Målgruppen er alle ansatte i barnehager. Magasinet formidler hvilke muligheter ansatte har for å heve kompetansen sin og hvordan barne­hagen selv kan jobbe med utvikling. Dette ­magasinet kom ut for ­første gang i 2014 og ble meget godt mottatt i ­sektoren og fikk mange ­positive tilbakemeldinger.

Publikasjon, forside: Udir skolemagasinet 2014

Udir skolemagasinet 2014

magasinet.udir.no/skole

Et magasin med studiekatalog. Målgruppen er styrere og lærere og ­magasinet formidler mulighetene og studietilbudene for ­videreutdanning. Magasinet inneholder mye ­inspirerende og lærerikt stoff som har vist seg å treffe målgruppen på en god måte.

Vetuva er et magasin for alle som jobber i ­barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om ­barnehager. Vi utgir magasinet for første gang i år.

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Getty Images

Design, redaksjonell rådgivning og utvikling
Dinamo

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Hauglid
Anne Kristine Larsen
Hallvard Thorsen
Line Mork
Marit Helen Bakken 
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen